Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Neurónová sieť v ľudskom ponímaní je umelý mozog, (inými slovami umelá inteligencia), ktorý je zložený z množstva neurónov a ktorý sa sám učí. Hoci je to v biológii ľahko pochopiteľné, v praxi vytvoriť umelý mozog je nesmierne zložitý proces, pri ktorom potrebujeme vedomosti o kvantite neutrónov a spôsob ich prepojenia. (16)
V porovnaní s ľudským neurónom vieme pomocou počítačov nasimulovať omnoho rýchlejší neurón ako je neurón ľudský. Problémom je však množstvo ľudských neurónov a množstvo spojení v mozgu. Podľa výskumov má ľudský mozog okolo 1011 až 1014 neurónov a počet prepojení na každý jeden neurón predstavuje počet 103 až 104. Takúto masívne paralelnú NS nemáme ešte veľmi dlho šancu nasimulovať. (23)
História neurónových sietí sa začala písať v roku 1943. Americkí vedci Warren Mc-Culloch (neurofyziológ) a Walter Pitts (štatistik) definovali binárny neurón. Prvá konferencia na túto tému sa konala v roku 1987 v San Diegu s výlučným zameraním na neurónové siete. Na konferencii bola založená medzinárodná spoločnosť pre výskum neurónových sietí INNS (International Neural Network Society) a postupne vznikali odborné časopisy, združenia a konferencie. Môžeme predpokladať, že rozvoj neurónových sietí bude dynamický a stane sa dominantným prvkom moderného chápania rôznych odvetví.
...
Hodnotenie (0x):