Registrácia | Prihlásiť

Referát: Modemy - Generácie modemov, Vlastnosti modemu, Pripojenie...

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Slovo modem je zloženinou slov mo dulátor a dem odulátor, je to zariadenie ktoré prevádza číselnú informáciu z počítača na zvukové signály.Aby sme sa mohli pripojit na internet,potrebujeme počítač modem na konvertovanie dát do formy, ktorá sa dá prenášat cez telefonickú siet, okrem toho potrebujeme účet u poskitovateľa služieb, ktorý zabezpečí spojenie medzi naším počítačom a internetom.

Metódou , ktorou možno docieliť prenosu digitálnych informácií po analógovej linke, je tzv. modulácia a s ňou súvisiaci nosný signál. Nosný signál (anglicky carrier) je v podstate základný analógový signál, ktorý je prenášaný cez telefónnu linku. Tento signál musí využívať dostupnú šírku telefónneho pásma, ktorá je v rozmedzí od 300 do 3400Hz. Vlastné dáta sú tak prenášané na základe zmien uvedeného nosného signálu. Tým, ako sa na nosný signál ,,nabaľujú“ prenášané informácie, sa zaoberá modulácia. Metódy modulácie sú rôzne. Napr. metóda frekvenčnej modulácie, kedy sa v závislosti na prenášaných dátach mení frekvencia nosného signálu.
Používanie verejných telefónnych liniek prináša radu výhod. Jednou z nich je to, že telefónna sieť je celosvetovo dostupná. To znamená, že prakticky každý užívateľ, ktorý má PC, modem, telefónnu linku, môže komunikovať so svojim protipólom , ktorý je podobne vybavený a môže byť kdekoľvek ne svete. Nevýhodou použitia verejných telefónnych systémov je pomerne malá prenosová rýchlosť, a pomerne vysoká nespoľahlivosť. Tiež nie je dostatočne zabezpečená bezpečnosť proti zneužitiu prenášaného signálu.
Na veľmi podobnom princípe ako modemy pracujú aj faxy, takže v každom modeme je zároveň obsiahnutý aj fax, často sa tak stretneme i s označením faxmodem.
...
Hodnotenie (0x):