Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Zavedenie Eura na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Čo je vlastne Euro?
Euro je mena členských štátov eurozóny, ktoré zdieľajú tzv. jednotnú menu- Kým celá EÚ predstavuje jednotný trh, euro je však zavedené len v eurozóne, teda len v časti EÚ.

Zmluva o Európskej únií podpísaná v Maastrichte 7. februára 1992, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1993, priniesla detailné ustanovenia o Hospodárskej a menovej únii. Jej cieľom je zbližovanie hospodárskych politík jednotlivých členských štátov, vytvorenie spoločnej meny a výkon spoločnej menovej politiky s udržaním cenovej stability ako svojho hlavného cieľa.

Proces vytvárania HMÚ pozostával z troch fáz. Prvá fáza bola zameraná na zbližovanie sa hospodárskych politík členských štátov a na odstraňovanie bariér voľného pohybu kapitálu.

Počas druhej fázy sa členské štáty sústredili na znižovanie deficitov verejných financií a ďalšiu liberalizáciu pohybu kapitálu voči nečlenským štátom. V tomto období bol založený Európsky menový inštitút, predchodca súčasnej Európskej centrálnej banky (ECB).

Tretia fáza sa začala 1. januára 1999 a charakterizuje ju predstavenie eura v bezhotovostnom styku a zafixovanie výmenných kurzov národných mien voči euru.

1. januára 1999 sa euro stalo spoločnou menou viac ako 300 miliónov Európanov v 11 členských štátoch EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko. 1. januára 2001 začalo euro používať Grécko, 1. januára 2007 Slovinsko.
...
Hodnotenie (0x):