Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Následující kapitoly, které tvoří první a jistě ještě velmi nedokonalou verzi budoucích skript, by měly být (alespoň v to doufáme) nápomocny při řešení praktických problémů, s nimiž se taxonom při využití morfometrických metod setká. Kromě základních harakteristik jednotlivých metod jsme se snažili přiblížit postupy, které jsme využívali během taxonomického hodnocení různých skupin rostlin, naznačit potenciální problémy, možné interpretace výsledků analýz; zkrátka pokusit se najít odpovědi na otázky typu „Jak to mám dělat? Na co si dát pozor? Co s výsledky?“ Uvedené postupy jsou alternativní, nekladou si nárok na úplnost a jistě nejsou těmi jedinými správnými. Neradi bychom, aby se jednalo o „kuchařku“, která bude bezmyšlenkovitě následována. I v morfometrice totiž platí: zdravý selský rozum především.

Předložený text je rozdělen do dvou částí. V první části pojednáváme o znacích a vysvětlujeme podstatu jednotlivých metod, které se používají na tvorbu a testování hypotéz. Druhá část textu začíná rozborem několika příkladových studií. Konkrétní postupy a použití statistických programových balíků v těchto příkladových studiích jsou uvedeny v dalším textu. Tato část zároveň slouží jako velmi stručná příručka pro použití programových balíků SAS a SYN-TAX.

Při výběru programů, na kterých ilustrujeme použití jednotlivých metod, jsme se řídili mírou jejich dostupnosti, přičemž jsme se snažili vybrat takové, které jsou využitelné nejen na úrovni seminárních, případně bakalářských prací, ale také v diplomových a doktorských pracích. Věříme, že programy SAS a SYN-TAX splňují tyto předpoklady. Pro oba produkty jsou na Přírodovědecké fakultě UK (ale také na jiných pracovištích v České republice a na Slovensku) k dispozici licence, a doufáme, že politika nákupu software umožní jejich legální využívání také v budoucnosti. Doufáme, že uživatelé programu SYN-TAX uvítají novou verzi programu (pro operační systém MS Windows), která není limitovaná některými omezeními nižší verze pro operační systém DOS, zejména pokud se týká počtu analyzovaných objektů a znaků. V této verzi učebního textu se opíráme o beta verzi programu, kterou nám laskavě poskytl jeho autor, János Podani, přesto doufáme, že v době tisku konečné verze skript bude též komerčně dostupná definitivní verze.
...
Hodnotenie (0x):