Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
V dnešnej dobre veľmi rastie produktivita práce a tým pádom si to vyžaduje čím ďalej tým väčší rozvoj mechanizácie, otvárky, prípravy a dobývania nerastných surovín. Krok s rastúcimi požiadavkami dokážu v dnešnej dobe udržať len stroje a zariadenia s vysokou spoľahlivosťou, bezpečnosťou, kvalitou, správnou obsluhou a údržbou. Veľký rozvoj techniky a mechanizácie v priemysle znamená nové kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na údržbu. Sledovanie a diagnostikovanie stavu týchto vozidiel je náročné aj z hľadiska prostredia v, ktorom sa využívajú. Práca sa snaží vyriešiť aj tento problém. Problematika prevádzkovej spoľahlivosti strojov, ktorá zahrňuje spoľahlivosť, údržbu, diagnostiku a opravy strojov a zariadení nadobúda čoraz väčší význam a značne ovplyvňuje náklady na údržbu a prevádzku. Nakoľko problematika údržby je dosť náročná na čas a finančné prostriedky tak venovať sa tejto činnosti je dosť náročné.
Momentálny trend dnešného sveta, čo sa týka údržby strojov, ale aj údržby ako samotnej spočíva v tom, že postupne sa pojem údržba vytráca z myslenia a používania v jednotlivých podnikoch a firmách. Radšej sa kúpia úplne nové stroje, zariadenia alebo súčiastky, akoby sa mali platiť ešte pracovníci, ktorí vykonávajú údržbu. Aj v dnešnom svete je však údržba veľmi potrebná, nakoľko šetrí nečakané straty pri nečakaných poruchách strojov a tým pádom aj straty zisku. To je iba jeden z mnohých dôvodocv prečo je údržba potrebná a nevyhnutná.
Aj preto práca rozoberá problematiku údržby strojov používaných pri ťažbe v lome. Cieľom je opísať a následne vyriešiť tento problém spojený s údržbou na konkrétnom mieste.
Účelom práce je stanoviť nový, lepší, progresívnejší návrh riešenia údržby strojového parku v lome a tým zvýšiť spoľahlivosť a výkonnosť týchto strojov.
Hlavnou časťou tejto práce, čiže hlavná údržba by spočívala na lopatovom nakladači, ktorý je najpoužívanejším a najvyťaženejším strojom v lome a preto je potrebná kvalitná údržba tohto stroja.
Informačné zdroje ktoré sú použité a ktoré pomáhali pri spracovaní tejto témy sú rôznorodé cez knihy, rôzne články, samozrejme veľa informácii je čerpaných aj z internetu a neodškriepiteľnou súčasťou sú aj poznatky nadobudnuté počas štúdia.
Význam riešenia problematiky v danej oblasti spočíva či už v dlhšej životnosti strojov, znížení nákladov na opravy, na kúpu nových strojov alebo súčiastok, a v neposlednom rade vo zvýšení ziskov firmy.
...
Hodnotenie (0x):