Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
IKT a internet otvorili úplne novú cestu vzdelania pre rôzne inštitúcie, nielen edukačné a akademické, ale aj biznisové, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach, štátoch
a kontinentich.
Učiaci môžu pracovať a vzdelávať sa bez prekážok vo virtuálnej spoločnosti, na virtuálnej univerzite.

Uplatnenie IKT v školskom systéme smeruje k tomu, že študentovi sú prínosom:
- spoločnosťou s výrazne vyššou kvalitou života,
- v poskytovaní účinnejších a transparentnejších informácií z jednotlivých vedných odborov,
- v nových možnostiach riadenia a efektívnejšej organizácie samostatnej činnosti študenta i učiteľa v podmienkach edukácie i mimo nej,
- v spolupráci so špecialistami, ktorí budú fyzický vzdialení, je možná spolupráca na diaľku, bez nutnosti osobného kontaktu,
- v kontakte cez videokonferencie, spoluprácu pri výmene informácií,
- v aplikácii edukačných trendov prezentujúcich napr. kultúrne tradície,
- v premene vzdelávania s akcentom na interaktívne dištančné vzdelávanie, prístup k vzdialeným materiálom, virtuálne prostredie a iné.
...
Hodnotenie (0x):