Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Bolesti vznikajú dráždením, ktoré môže byť mechanické, tepelné, elektrické alebo chemické. Pritom sú tieto pocity receptormi bolesti sprostredkované do centrálneho nervového systému, pri ktorých sa jedná najmä o takzvané voľné nervové zakončenia. Vzruch bolesti dosiahne centrálny nervový systém najprv ako „bezcenný“ signál, a tam je spracovaný na nepríjemný pocit, aby vyvolal následnú reakciu, ktorá má viesť k vyvarovaniu sa bolesti.
Bolesti však môžu vznikať aj priamo v mieche abnormálnou dráždivosťou nervových buniek. Príkladom toho je takzvaná fantómova bolesť, ktorá sa môže vyskytnúť po amputáciách častí tela.
Klasifikácia bolestí môže vyplývať z miesta vzniku. Tu existuje somatická bolesť, ktorá môže prebiehať na povrchu, čiže napr. na koži, alebo aj v hĺbke. Na hĺbkovej bolesti sa môže zúčastňovať svalstvo, kĺby alebo kosti. Aj bolesti hlavy sa zaraďujú k hĺbkovým bolestiam. Povrchová bolesť je väčšinou lokalizovaná, hĺbková bolesť môže naproti tomu vystreľovať do okolia, a preto je ju aj často ťažké priradiť.
Popri somatickej bolesti existuje aj viscerálna bolesť, ktorá sa označuje aj ako útrobná bolesť. Vzniká pri rozťahovaní sa brušných orgánov a pri zápalových ochoreniach.
Iný popis bolesti môže vyplývať aj z dĺžky trvania bolesti. Pritom sa rozlišuje akútna a chronická bolesť.
...
Hodnotenie (0x):