Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V ŠR SR na rok 2008 bolo na potravinovú bezpečnosť, zdravie a ochranu zvierat a rastlín vyčlenených 1 277 439 tis. Sk z celkových 29 090 939 tis. Sk určených pre MP SR. Tieto prostriedky sú určené na zásobovanie spotrebiteľov kvalitnými a zdravotne neškodlivými potravinami a na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia a ochrany zvierat. To znamená, že tieto prostriedky sú určené podnikom na inováciu výrobných a distribučných procesov, ktoré zvýšia kvalitu a bezpečnosť potravín.
Na udržanie domácej výroby však dotácie a podpory plynúce z týchto zdrojov nestačia, preto musí do ekonomiky niekedy zasiahnuť aj štát tlačený záujmovými skupinami. Na politiku štátneho intervencionizmu, t.j. zásahov štátu do ekonomiky, tak nadväzuje aj protekcionistická (ochranárska) politika. Medzi nástroje protekcionizmu zaraďujeme aj potravinovú bezpečnosť, ktorú môžu domáci výrobcovia v rámci APoK výhodne využiť.
V minulosti toto opatrenie bolo uplatniteľné na všetky krajiny. So vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa v rámci dodržiavania Spoločnej poľnohospodárskej politiky výrazne znížila táto možnosť, nakoľko sa v členských krajinách dodržiavajú veľmi prísne hygienické a sanitárne regule. Taktiež v rámci Schengenského priestoru sa zrušili aj všetky clá, čo viedlo automaticky k obmedzeniu ich využitia v oblasti potravinovej bezpečnosti ako ochranného prostriedku domáceho trhu.
...
Hodnotenie (0x):