Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Úvod do bayesových sietí - Introduction to Bayesian Belief Networks

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Bayesova sieť (BS)
- široko používaný formalizmus na reprezentáciu neurčitých poznatkov v UI
- tiež nazývané: pravdepodobnostné - závislostné grafy, pravdepodobnostné siete, kauzálne siete, znalostná mapa atp.
- reprezentuje závislosti medzi premennými
- dáva stručnú špecifikáciu združeného rozdelenia pravdepodobností

Bayesian Network (BN)
- widely used formalism for representing uncertain knowledge in AI
- also called: belief nets, probabilistic dependence graphs, probabilistic network, causal networks, knowledge map, etc.
- represents the dependencies between variables
- gives a concise specification of the joint probability distribution
...
Hodnotenie (0x):