Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Kĺbová pohyblivosť je veľmi dôležitým faktorom športového výkonu v zápasení, hlavne pre jej univerzálnosť v technických úlohách špecifického zamerania. Plní fyziologickú funkciu natiahnutia svalu skráteného silovým zaťažením a tiež funkciu zväčšenia resp. zmenšenia pák v útočnej, obrannej a protiútočnej technickej činnosti pri rôznych situáciách počas zápasu. Strečingové cvičenia ktorými sa kĺbová pohyblivosť môže ovplyvňovať sú vhodným spôsobom regenerácie, ktorou môžeme predchádzať mnohým svalovým zraneniam a tým umožniť čo najkvalitnejšiu prípravu športovcov. Dobrá kĺbová pohyblivosť taktiež vplýva na presnosť vykonávania pohybov a celkovú koordináciu. Známe sú aj výhody dobrej pohyblivosti pre silový tréning, ktorý tvorí značnú časť z celkovej prípravy zápasníkov. V mladších vekových kategóriách, keď je organizmus v priebehu vývoja a nie je možné trénovať silu pomocou ťažkých závaží, aby nedošlo k jeho poškodeniu je výhodné využívať niektoré strečingové metódy. Tieto sú omnoho šetrnejšie k vyvíjajúcemu sa organizmu mladých zápasníkov a pomocou nich je možné dostatočne pripraviť pohybový systém na väčšie zaťaženie, ktorému by mali byť zápasníci vystavení až vo vyšších vekových kategóriách. Zaradením strečingu do hlavnej časti tréningovej jednotky u mladších vekových kategórií môžeme vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj kĺbovej pohyblivosti a poskytnúť dostatočný priestor a čas k nácviku jednotlivých cvičení, ktoré potom môžu zápasníci viacúčelovo využívať počas celej svojej športovej kariéry. V predkladanej práci sme aplikovali vybrané strečingové cvičenia do tréningového procesu zápasníkov - mladších žiakov.
...
Hodnotenie (0x):