Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Riadenie kvality (definícia kvality, Paretova analýza, terminológia...)

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Základy kvality

V konkurenčnom prostredí je kvalita nevyhnutnou podmienkou prežitia podniku. Možno pod ňou rozumieť uspokojenie požiadaviek zákazníka a určitú záruku, že zákazník opäť využije služby podniku. Svetový vývoj ukázal, že záujem o určitý produkt závisí od troch rozhodujúcich faktorov.
1. dostupnosť, 2. cena a 3. kvalita. Výrobok, ktorý sa neponúka na trhu v čase, keď ho zákazníci potrebujú, nie je tovarom. Príliš drahý výrobok sa pre zákazníka stáva nedostupným. A produkt, ktorý z hľadiska kvality nespĺňa požiadavky zákazníka nenachádza svoje uplatnenie na trhu. Pri pohľade na kvalitu z hľadiska uspokojovania potrieb zákazníkov možno teda konštatovať, že aj cena a časová a priestorová dostupnosť produktu tvoria časť uspokojovania ich požiadaviek.

Vo vzťahu k podniku existujú štyri skupiny zákazníkov:
· externí zákazníci (chcú uspokojiť svoje požiadavky a správne investovať svoje peniaze),
· zamestnanci (chcú spravodlivú mzdu a bezpečnosť práce),
· vlastníci podniku (chcú zúročenie vloženého kapitálu),
· spoločnosť (chce dodržiavať platnú legislatívu a dobrú obchodnú kultúru).
...
Hodnotenie (0x):