Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Manažment ľudských zdrojov v podniku, známy z teórie, ale najmä z praxe v podnikoch priemyselne vyspelých krajín pod názvom Human Resources Management alebo Personal Management predstavuje jednu z rozhodujúcich funkčných oblastí manažmentu.

So všeobecnou platnosťou možno konštatovať, že modernému personálnemu manažmentu, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých krajinách sa v našich podmienkach v uplynulom období venovala minimálna pozornosť. Dôsledok je všeobecne známy. Až na niekoľko výnimiek je celkovo nízka úroveň personálneho manažmentu tak v teórii ako aj v praxi riadenia našich podnikov.

Podobne ako sa zaužíval pojem manažmentu pre riadenie podniku ako celku, pre riadenie personálu sa v teórii i v praxi zaužíval pojem personálny manažment, ale tiež riadenie ľudských zdrojov. Z analýzy názorov v odbornej literatúre vyplýva, že existuje viac názorov na vymedzenie obsahu pojmu personálny manažment.
...
Hodnotenie (0x):