Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Úloha dopravných služieb v cestovnom ruchu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Doprava, ako jedna zo základných služieb cestovného ruchu, má významnú úlohu v rozvoji domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Je neoddeliteľnou súčasťou komplexu služieb uspokojujúcich potreby účastníkov cestovného ruchu. V tejto práci by som chcela podrobnejšie rozobrať práve úlohy, ktoré zohráva doprava vo sfére cestovného ruchu. Túto problematiku budem aplikovať a následne aj analyzovať na jednotlivé druhy dopravy. Keďže v súčasnom období dopravná sústava v Slovenskej republiky zaostáva za ostatnými vyspelými krajinami Európy, najmä čo sa týka organizačnej štruktúry, stavu dopravnej infraštruktúry a kvalitou poskytovaných služieb, v záverečnej kapitole sa budem venovať možnostiam zdokonaľovania dopravnej infraštruktúry na Slovensku.

Jednou z podmienok vzniku a rozvoja cestovného ruchu je existencia dopravy. Cestovný ruch pozostáva z troch fáz: cestovanie - pobyt - cestovanie. Dve z týchto fáz sú spojené s pohybom a jedna fáza s pobytom. Cestovanie sa v teórii cestovného ruchu nazýva pohybovou (dynamickou) fázou. Nemožno pri tom vylúčiť premiestňovanie účastníkov cestovného ruchu dopravnými prostriedkami ani v mieste pobytu.
...
Hodnotenie (0x):