Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Welfare chov zvierat - zlepšenie životných podmienok pri chove zvierat

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pohoda je široký termín, ktorý obsahuje fyzický a mentálny (duševný) stav cítenia sa. Je to stav jedinca vzhľadom k úsiliu vyrovnať sa s prostredím, alebo inými slovami - komplexný stav psychického a fyzického zdravia, pri ktorom je zviera v harmónii s prostredím.

Pohoda je stav, ktorý sa môže dynamicky meniť a musí byť skúmaný komplexne Pre hodnotenie pohody sa používa viac metód. Základom je skúmanie či sú splnené nároky a potreby zvieraťa. Niektorým potrebám zvieraťa rozumieme lepšie než iným a preto môžu byť splnené, zatiaľ, čo o druhých možno ešte ani nevieme a objavia sa až po dlhodobom výskume.

Ako stanoviť dobrú pohodu? Pohodu hospodárskych zvierat nemôžeme určovať podľa odhadu mentálneho (duševného) utrpenia, pretože stále ešte nie sme schopní takýto stav odmerať. Preto pre stanovenie pohody musíme brať do úvahy všetky možné fyziologické, imunologické, anatomické a produkčné (úžitkovosť) znaky (indikátory), ale aj etologické (správanie) prejavy stresu a úzkosti. Je obtiažné u zvierat stanoviť bolesť. Bolesť je vnímanie stimulov pomocou nervového systému a ťažko sa dá odmerať. V experimentálnych podmienkach sa to robí hodnotením intenzity hlasových prejavov zvierat (vokalizácia).

Stále však platí, že hodnotenia zdravotného stavu, plodnosti a úžitkovosti sú najspoľahlivejšími ukazovateľmi vzťahu medzi hospodárskymi zvieratami a prostredím. Skúsený chovateľ väčšinou môže poznať na prvý pohľad, či je zviera v dobrej alebo zlej pohode. Svedčí o tom kondícia, kvalita srsti, pokojné správanie.
...
Hodnotenie (0x):