Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Pravek (Antropogenéza, Archeologická prospekcia, Datovanie, Funkčná analýza archeologických prameňov...)

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Aes grave(z lat.ťažká meď)-typ republikánskej rímskej mince používanej v 3.str.p.n.l.Exemplár nájdený v keltskom obydlí v Nitre vážil 239,42 gr. a mal v priemere 62 mm.Na prednej strane mince (avers) je zobrazená hlava boha Iana (nom.Ianus) s dvoma tvárami,na zadnej(revers) predná časť lode(prova).Loď symbolizuje skutočnosť, že Rím sa stal po I. púnskej vojne (241 pred n. l.) námornou veľmocou. Prova vystriedala staršie koleso, ktoré zas vyjadrovalo hegemóniu Ríma na súši.
Alúvium = obdobie po potope
Amulet (slovo prevzaté z Orientu) - predmet, ktorý človek nosí so sebou ako ochranu pred zlom, najmä chorobami.
Animizmus - ( z latinčiny: animus - duch, anima - duša ) viera v duchov a dušu. Spája sa aj s vierou v záhrobný svet. V súvislosti s najstaršími náboženskými predstavami sa spomína aj animatizmus ( z latinčiny: Animatus - živý, oduševnený ), čo je zosobnenie, personifikácia prírody, fetišizmus ( z portugalčiny: fetiko - urobený ) viera v v nadprirodzené vlastnosti materiálnych predmetov, mágia (z gréčtiny: mageia - čarovanie, čaro) viera v možnosť ovplyvniť javy prostredníctvom symbolických úkonov ( zaklínanie, zariekanie ), totem (výraz severoamerických Indiánov: o totem - jeho rod ) viera v nadprirodzené pokrvné vzťahy, existujúce medzi ľudským kolektívom a určitým druhom zvierat, rastlín alebo predmetov, forma chápania jednoty človeka a okolitého sveta.
Antropogenéza Scenár:
...
Hodnotenie (0x):