Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
E-personalistika. Pojem s ktorým sa v poslednej dobe stretávame čoraz viac, hlavne v odborných článkoch zaoberajúcich sa modernými možnosťami riadenia ľudského kapitálu. Pre niektorých je to zázračné slovíčko, ktoré pomáha vo všetkých ohľadoch zvýšiť kvalitu HCM. Pre iných je to len strašiak v elektronickej podobe, ktorý sa má postarať o ľudskú prácu a tým obrať o miesto mnoho zamestnancov. Pravdou je, že všetky výskumy analyzujúce momentálny stav personálnej práce upozorňujú, že je potrebné niečo zmeniť. Upozorňujú na neefektívne využitie a riadenie ľudského kapitálu nielen v dielčích zložkách ale v jeho celkovej podstate. V prípade, že dáme za pravdu tým, ktorí považujú e-personalistiku za to najdokonalejšie riešenie, musíme pouvažovať nad možnosťami jej využitia. Ak implementuje e-personalistiku do personálneho informačného systému, dostaneme systém, ktorý nazývame samoobslužný. Tento systém má mnoho kladov a veľmi málo záporov, ale napriek tomu je veľmi ťažké nájsť ho implementovaný v personálnych úsekoch podnikov. Dôvodov tohto javu môže byť viac. Za hlavný budeme považovať nedostatočnú informovanosť a ponuku samoobslužných personálnych informačných systémov.
Práve preto je cieľom našej práce zanalyzovať návrh, tvorbu a predaj týchto systémov na našom trhu. Takto formulovaný cieľ napĺňame v troch logicky na seba nadväzujúcich kapitolách.
Prvá kapitola má teoretický charakter. Snažíme sa na základe literárnej komparácie objasniť pojmy e-personalistika a PIS, teda personálny informačný systém.
V druhej kapitole, ktorá má analytický charakter uskutočníme výskum ponuky firiem, ktoré sa zaoberajú návrhom, tvorbou a predajom PIS na slovenskom trhu. Analýzu uskutočňujeme na základe kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré nám vyplývajú z prvej kapitoly.
...
Hodnotenie (0x):