Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Moderná škola manažmentu (Rozhodovací prístup, Kvantitatívny prístup, Systémový prístup)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Manažment predstavuje mladý vedný odbor patriaci medzi spoločenské vedné disciplíny. Niektorí sa domnievajú, že manažérstvo je skôr umenie ako veda.

Manažment sa zaoberá problémom riadenia, zahŕňa rôzne prístupy, metódy a techniky používané v riadení podnikov a organizácií.

Manažment vznikol v USA, po druhej svetovej vojne sa veľmi rýchlo rozširuje do celého sveta. Postupne sa v ňom začínajú masovo používať počítače a následne vzniká množstvo iných disciplín. Vzniká taktiež množstvo rôznych teórii (škôl), ktoré stavajú často na pomere medzi teóriou a praxou, alebo podľa stupňa štátnej regulácie, individualizme/kolektivizme.

Systém manažmentu je výsledkom intelektuálnej činnosti manažérov a systémy sú diferencované podľa špecifických podmienok (subjektívne), ale vychádzať musia z objektívnych podmienok (skúseností iných).

Po 2. svetovej vojne sa teória manažmentu obohacuje o poznatky nových vied, najmä kybernetiky, všeobecnej teórie systémov, operačného výskumu, ale aj o uplatňovanie počítačov, čím sa v riadení začínajú uplatňovať exaktné metódy. Výsledkom je vznik novej, modernej teórie manažmentu, ktorá nie je síce jednotná, ale profilujú sa v nej nové prístupy, konkrétne:

♦ rozhodovací prístup
♦ matematický (kvantitatívny) prístup
♦ systémový prístup
...
Hodnotenie (0x):