Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Konštrukcia prekladačov (prednáška 6) - ATRIBÚTOVÉ PREKLADOVÉ GRAMATIKY

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Def. Atribútová prekladová gramatika je usporiadaná trojica APG = ( PG, A, F ) , kde:
PG = ( N, T, D, R, S ) je prekladová gramatika s pravidlami v tvare: X → Y1 Y2 Y3 ... Yn
kde X  N; Yi  NTD (D je množina výstupných symbolov)
A je konečná neprázdna množina atribútov
F je konečná neprázdna množina sémantických pravidiel
a platí:

1. Každý symbol vstupný, neterminálový aj výstupný má pripojenú konečnú množinu atribútov, každý atribút má stanovenú konečnú množinu prípustných hodnôt (väzbu atribútu a k symbolu X budeme vyjadrovať operátorom “.” pomocou zápisu X.a)

2. Atribúty neterminálov a výstupných symbolov sú rozdelené na dve disjunktné množiny syntetizovaných a dedičných atribútov, vstupné symboly majú len syntetizované atribúty

3. Ku každému derivačnému pravidlu prekladovej gramatiky sú pripojené sémantické pravidlá pre výpočet hodnôt všetkých syntetizovaných atribútov symbolu na ľavej strane a všetkých dedičných atribútov symbolov na pravej strane derivačného pravidla

4. Ku každému výstupnému symbolu sú pripojené sémantické pravidlá na výpočet hodnôt syntetizovaných atribútov tohto symbolu na základe hodnôt jeho dedičných atribútov

5. Počiatočné hodnoty syntetizovaných atribútov vstupných symbolov a dedičných atribútov počiatočného symbolu sú zadané.
...
Hodnotenie (0x):