Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Konštrukcia prekladačov (prednáška 8) - Sémantické spracovanie jazykových konštrukcií

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vnútorná foma - medzijazyk
Dôvody prekladu do medzijazyka:
- Možnosť strojovo-nezávislej optimalizácie
- Modularita - prenositeľnosť prekladača výmenou generátora kódu

Vlastnosti vnútorných foriem:
- Poradie operátorov odpovedá poradiu vykonávaných operácií
- Jazyk blízky JSI, ale strojovo nezávislý

Vnútorné fomy
Postfixný zápis
Jazyk 3-adresných inštrukcií
I. trojice
II. štvorice
III. nepriame trojice
...
Vnútorné fomy - JAZYK 3-ADRESNÝCH INŠTRUKCIÍ
Nepriame trojice
( <operátor> , <operand1> <operand2> )
Vnútorná forma priraďovacieho príkazu
a = b + c * d
úspora pamäte na medzikód a TabSymb
odstránenie problémov s premiestňovaním medzikódu
...
Hodnotenie (0x):