Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Umelá inteligencia v informačných systémoch

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Aby sme vedeli povedať, čo je to umelá inteligencia, musíme najprv vedieť, čo je to inteligencia (ľudská). Existuje množstvo definícií. Jednou z nich je, že inteligencia je schopnosť alebo vlastnosť učiť sa zo skúseností.
Umelá inteligencia (UI) je vlastnosť človekom vytvorených systémov, ktoré sa vyznačujú rozpoznávaním predmetov, javov, situácií, analyzovaním vzťahov medzi nimi a následným vytváraním vnútorných modelov okolitého sveta a na základe nich vytvárajú účelné rozhodnutia, vrátane schopnosti predvídať dôsledky týchto rozhodnutí. Umelá inteligencia je súhrn prostriedkov inteligentného systému.
Umelá inteligencia je biologicky inšpirovaná.
Znalosti môžeme mať uložené v dátach (neurónové siete), skúsenostiach (fuzzy logika) alebo v priestore stavov (genetické algoritmy).
Strojová - umelá inteligencia je súhrn prostriedkov tvorby inteligentného systému.
Inteligentný systém (na obrázku) je systém, ktorý sa dokáže učiť (pomocou neurónových sietí), tieto znalosti uchováva v nejakej databáze alebo pamäti a pomocou týchto získaných znalostí rieši problémy, na základe ktorých sa znova učí.
Strojová inteligencia má dve základné odvetvia: klasická umelá inteligencia (neurónové siete, fuzzy systémy, atď) a výpočtová inteligencia.
Výpočtová inteligencia sa zaoberá kognitívnymi procesmi na najnižšej úrovni a ich modelovaním. Hovorí, že ľudia sú stroje, ktoré sa dajú „skopírovať“.
Klasická UI naopak modeluje kognitívne procesy na najvyššej úrovni, snaží sa napodobniť správanie človeka.
...
Hodnotenie (0x):