Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vznik Hospodárskej a menovej únie (Economic and Monetary Union -
EMU), ktorým sa v Európe zavŕšili snahy o prehĺbenie integrácie zavedením
spoločnej meny, predstavuje významný medzník v dejinách nášho kontinentu.
Dňa 1. januára 1999 zaviedlo jedenásť členských štátov Európskej únie
(EÚ) v bezhotovostnom platobnom styku spoločnú menu euro. (V roku 2001 sa k nim pripojilo aj Grécko). O tri roky neskôr bankovky a mince novej meny postupne nahradili národné meny participujúcich krajín.
Zavedenie eura do obehu bude okamžite viditeľné pre všetkých občanov, preto je táto téma atraktívna nielen pre odborníkov, ale pre každého.

Cieľom tejto práce je priblížiť históriu európskej menovej integrácie, zhodnotiť vplyv zavedenia eura, analyzovať jednotlivé výhody aj nevýhody alebo riziká spojené so zavedením eura a definovať menu euro.

Zavedenie eura na Slovensku hodnotíme hlavne z celkového makroekonomického hľadiska, zohľadňujeme však aj špecifické vplyvy na niektoré sektory hospodárstva alebo na niektoré skupiny obyvateľstva.
V našej práci sa zaoberáme zavedením eura ako ekonomickou otázkou, s časti i ako politickou otázkou. Nerozoberáme sociologické a kultúrne aspekty spoločnej európskej meny, hoci sú určite tiež veľmi dôležité.

Taktiež zohľadňujeme dôležité hospodárskopolitické rozhodnutia, ktoré boli prijaté
a ktoré ovplyvnia ekonomické prínosy aj nevýhody eura.

Slovensko sa zaviazalo prijať euro už pri vstupe do Európskej únie. Naša prístupová zmluva určuje, že vo vhodnom čase musí Slovensko prijať spoločnú európsku menu a stať sa členom eurozóny. Sme síce členmi Hospodárskej a menovej únie, ale nepodieľame sa na spoločnej mene - z hospodárskej a menovej únie teda využívame iba hospodársku úniu.

Slovensko sa môže stať členom eurozóny až po splnení kritérií makroekonomickej stability, takzvaných maastrichtských kritérií, a po zrušení našej výnimky. Až po zavedení spoločnej meny bude Slovensko plne zapojené do spoločného trhu.
...
Hodnotenie (0x):