Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Hoci si myslime, že jej využívanie prináleží iba básnikom, hercom či iným majstrom slova, nie je to tak. Ani nevieme ako, a stáva sa bežnou súčasťou našich rozhovorov. Môžeme ju počuť na ihriskách, v reštauráciách, v priestoroch bánk či úradov, dokonca i na staveniskách. Je nevyhnutnou súčasťou jazyka. Dôvod?
Tých je viac. Jedným z nich by mohla byť aj skutočnosť, že ani jeden jazyk nemá dostatočné množstvo prostriedkov na vyjadrenie všetkých myšlienok človeka, na pomenovanie nových javov, s ktorými sa neustále stretávame. Fráza „nedá sa to vyjadriť slovami“ sa neberie ako riešenie. Človek totiž iba nerád o niečom hovorí, že sa to nedá. Zvlášť keď sa to týka niečoho takého dôležitého ako je jazyk - základ nášho dorozumievania. Chýbajúcu medzeru v komunikácii preto vypĺňa okrem iných prostriedkov aj metaforou.
Okrem nedostatku vyjadrovacích prostriedkov je dôvodom na tvorenie metafory aj túžba človeka po originalite. S rastúcim počtom ľudí je to čím ďalej tým náročnejšie. Originálna metafora je jedným z prostriedkov ako sa odlíšiť. Je dôkazom o kreativite jedinca, dôkazom o jeho výnimočnosti vidieť veci inak ako ostatní ľudia. Ako povedal už Aristoteles „rozoznanie podobnosti veľmi vzdialených vecí je príznačné pre múdry a prenikavý intelekt.“ (JČ, č.2, Krupa, 1997, s.81) Aj preto sa každý originálny nápad cení. Nezáleží, či ide o reklamu, dizajn, literárne dielo alebo návrh riešenia dopravnej križovatky.
Metafora bola a je predmetom skúmania z rôznych uhlov pohľadu. My sme si pre svoju prácu vybrali metaforu v zábavných reláciách. Rozhodli sme sa jej venovať z toho dôvodu, že práve tento druh metafory je napriek svojej rozmanitosti len malo preskúmaným. To však neznamená, že jej výskyt v tejto oblasti je zriedkavý. Práve naopak. Humoristi, zabávači či glosátori ju veľmi často využívajú na to, aby ľuďom priblížili podstatu svojich myšlienok či humorným spôsobom poukázali na podobnosť predmetov alebo osôb a tým rozveselili náš svet.
...
Hodnotenie (0x):