Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Manažment vznikol v Spojených štátoch amerických. Americký manažment má od svojich počiatkov dodnes veľkú autoritu nielen doma, ale aj vo svete. Jeho príťažlivosť vzrástla najmä po druhej svetovej vojne.
Pozitívny vzťah k americkému manažmentu vyplýva z toho, že takmer polovicu storočia - zhruba od desiateho do šesťdesiateho roku dvadsiateho storočia - USA dodávali viac ako 50 % svetovej produkcie. Toto panovanie USA na trhu po druhej svetovej vojne ich nenútilo k inováciám a tvorivému úsiliu. Umožňovalo im to pohodlne získavať veľké zisky, no len dovtedy, kým sa nespamätala európska a japonská konkurencia. Pod tlakom svetovej konkurencie sa americký priemysel vracia k vymoženostiam, ktoré niekedy proklamoval. Príkladom sú metódy just in time, totálneho riadenia kvality, totálnej údržby a iné.
Po druhej svetovej vojne vyspelosť amerického priemyslu upútala pozornosť celého sveta. Západná Európa, Japonsko a tvz. novoindustralizované krajiny sa amerikanizovali, rýchlo prebrali americkú technológiu, priemyselné vedomosti a osvojovali si americký manažment spolu s jeho terminológiou. Výsledkom bola len jednoduchá kópia amerického manažmentu, aj keď pri jeho aplikácií v Európe sa v každej krajine prejavujú určité národné odlišnosti, napríklad existuje odlišné riešenie vzťahov medzi ekonomickou a sociálnou stránkou v jednotlivých krajinách.
Po druhej svetovej vojne sa nesmierne urýchlilo preberanie poznatkov amerického manažmentu v Japonsku. Uplatňovali sa však s prihliadnutím na iné podmienky. Japonský manažment vznikol a rozvíjal sa ako výsledok svojráznosti historického vývoja a kultúry Japonska. Japonský systém manažmentu sa zrodil ako protiváha amerického, resp. západného manažmentu.
...
Hodnotenie (0x):