Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Estetika v armáde (historické vojenstvo a armáda, samuraji a estetika v armáde)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pri tejto téme bolo potrebné najskôr sa zamyslieť, čo sa vlastne pod estetikou v tomto prípade rozumie a potom starostlivo zvážiť, čo sem spadá. Bolo to naozaj ťažké, nakoľko konkrétna literatúra zameraná na túto problematiku neexistuje.
Prvé, čo človeku napadne, keď si predstaví vojaka, prípadne vojačku, je uniforma. Tá má za úlohu identifikovať príslušníkov tejto profesie, odlišovať ich od ostatných a zároveň reprezentovať. Uniformy prešli dlhým vývojom v každej armáde. Na našom území zaviedla plošne uniformy Mária Terézia, ktorá sa zaslúžila aj o kompletnú reformu armády. Každá krajina má svoju špecifickú uniformu, ktorá často nesie znaky tej ktorej krajiny.
Estetiku uniforiem je možné si všimnúť hlavne pri prehliadkach, kedy sa sústredí viacero vojakov na jednom mieste, či pri prechádzke mestom. Dnešnú podobu však získali postupne. Postupne moderné, priliehavé a príjemné materiály nahradili nepohodlné, neforemné strihy a ťažké materiály. Tento posun je celosvetovým trendom, čo naznačuje aj to, že nové uniformy získala aj najpočetnejšia armáda na svete- čínska. Druhou stranou mince v tomto prípade ale je, že pri prvej oficiálnej prehliadke nových uniforiem ,,zdobili“ čiapky červené hviezdy a došlo tak, ako aj počas predchádzajúcich prehliadok k zastrašovaniu ľudí, tak ako aj samotných vojakov. Pre demokratickú Európu je aj toto signálom, že aj kroky smerom vpred môžu v niektorých prípadoch znamenať stagnáciu a skrytý výsmech.
V súvislosti s uniformami je potrebné spomenúť aj estetiku tela. Podmienkou vstupu do armády je dobrá fyzická kondícia a teda aj telesná stavba. Telo vojaka či vojačky by malo byť pekne formované, pevné a odolné. Výnimkou sú snáď len zamestnanci v administratíve, na ktorých nie sú kladené také nároky, nakoľko ich práca nie je koncipovaná tak, ako práca vojakov v teréne.
...
Hodnotenie (0x):