Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Automobilová Elektrotechnika - prednášky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Nmax sú maximálne otáčky pri danom prevodovom pomere a NL sú otáčky pri zaťažení, kedy vodič zvyčajne mení prevodový pomer. Otáčky motora v podobe špičiek a šumu, sú jedným z parametrov, ktoré vodič vníma intuitívne v snahe dosiahnuť požadovanú rýchlosť, zrýchlenie a ovládateľnosť vozidla. Tento proces nemusí byť vždy v súlade so zámerom dosiahnuť optimálne výkonové alebo iné charakteristiky motora. Dôležitou úlohou vodiča pri riadení vozidla je voľba vhodného prevodového pomeru.

V týchto aplikáciách sú potrebné senzorové systémy (napr. optické), ktoré monitorujú stav a opotrebovanosť mechanických Častí a lamiel spojky. Tieto systémy sú potrebné aj pri elektronicky riadených automatických prevodovkách, v ktorých je proces riadenia relatívne zložitý.

Vedenie vozidla a riadenie

K senzorovým systémom potrebným pre jazdu vozidla, komfort a ovládanie patria tie, ktoré umožňujú manažment podvozka a systému riadenia. Patrí sem systém zavesenia, pruženia a tlmenia, brzdný systém a systém riadenia trakcie. Väčšina senzorov, ktorých výstupy sú použité pre manažment podvozka a systému riadenia napomáhajú pri vedení vozidla, ktoré je ovplyvňované systémom zavesenia, pruženia a tlmenia

Primárnou funkciou systému zavesenia je riadiť polohu vozidla s ohľadom na povrch vozovky. To predstavuje monitorovanie a riadenie všetkých parametrov pohybu vozidla ako sú znázornené na obr (sklon - pitch, prevalenie -roll, nadskočenie - bounce, vybočenie - yaw, ).
...
Hodnotenie (0x):