Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Rakúsko - Die Republik Österreich

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Österreich ist ein kleiner Staat im Mitteleuropa.
Rakúsko je malý štát v strednej Európe.
Es ist fast zweimal so gross wie die Slowakei.
Je takmer dvakrát tak veľké ako Slovensko.
Seine Fläche ist 84 000 Quadratkilometer.
Jeho rozloha je 84 000 štvorcových km.
Im Österreich leben 8 Millionen Einwohner.
V Rakúsku žije 8 milionov obyvateľov.
Österreichs Hauptstadt heisst Wien.
Hlavné mesto Rakúska sa volá Viedeň.
Es hat 2 Millionen Einwohner.
Má 2 miliony obyvateľov.
Österreich grenzt im Norden an die Deutschland und die Tschechische Republik, im Nordosten an die Slowakei, im Osten an Ungarn, im Süden an Slowenien und Italien, im Westen an die Schweiz und Lichtenstein.
(Rakúsko leží na sever od Nemecka a Česka, severovýchodne od Slovenska, východne od Maďarska, na juhu od Slovinska a Talianska, na západe do Švajčiarska a Lichtenštajska).
Die Republik Österreich ist ein parlamentarisch-demokratischer Staat.
( Republika Rakúsko je parlamentno - demokratiský štát).
...
Hodnotenie (0x):