Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Zahraničný obchod SR (Vývoj zahraničného obchodu, Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Už na počiatku vývoja ľudia zistili, že nie sú schopní vyrobiť všetko, čo k svojmu životu potrebujú. Preto začali obchodovať. A podobne je to aj s krajinami.
Existujú však viaceré faktory prečo krajiny, či regióny spolu obchodujú. Jedným z nich je rozdielna geografická poloha, alebo inými slovami rôznorodosť výrobných podmienok. Tiež prírodné zdroje sú na zemi nerovnomerne rozdelené .K rozdielnej výrobe v rôznych častiach sveta prispieva aj rôzna kultúra národov a ich schopnosti, ktoré majú za následok nie rovnaké ekonomické podmienky. Hnacou silou vzájomného obchodovania môžu byť aj klesajúce výnosy z produkcie. So zvyšujúcou sa výrobou priemerné výrobné náklady klesajú, a krajina môže vyrábať tovary za nižšiu cenu ako v minulosti. K rozvoju obchodovania v nemalej miere prispievajú rozdielne preferencie krajín. Tieto, ale aj iné faktory spôsobujú, že krajiny spolu obchodujú a dochádza k rozvoju medzinárodného obchodu. Vzniká však otázka, prečo krajiny spolu obchodujú aj s tovarmi, ktoré sami vyrábajú, resp. sú schopné vyrobiť.
Zahraničný obchod je proces, ktorý závisí od vonkajšieho prostredia. K obchodovaniu je vždy potrebných viac partnerov. Priaznivý, či nepriaznivý vývoj v medzinárodnom obchode krajiny závisí aj od ekonomickej situácie jej obchodných partnerov. Preto pri analýzach zahraničného obchodu, formulovaní ekonometrických rovníc, či prognózach do budúcnosti sú vždy dôležité predpoklady o vývoji obchodných partnerov.
...
Hodnotenie (0x):