Registrácia | Prihlásiť

Ročníková práca: Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V súčasnej dobe hlavný prostriedok automatizácie najrôznejších priemyslových strojov a zariadení predstavujú elektrické pohony. Najlacnejší a najspoľahlivejší elektrický stroj je asynchrónny motor s kotvou nakrátko. Nevýhodu má ale v tom, že pracuje približne so stálymi otáčkami.
Moderný elektrický pohon vyžaduje motor dodávajúci energiu pre najrôznejšie technologické procesy pri stále sa meniacej uhlovej rýchlosti svojho hriadeľa. Preto je nutné motor napájať zvláštnym zdrojom dodávajúcim napätie s premennou frekvenciou.
Výkonová elektronika rieši rozvoj nových výrobkov, ale aj šetrí materiál, suroviny. Tým bolo umožnené, že polovodičové meniče hospodárne transformujú prúd a napätie, menia prúdové sústavy nielen čo do napätia, ale aj frekvencie a počtu fáz, ktoré sú najvhodnejšie na prenos a použitie.
V rámci nových koncepcií sa postupne prechádza na striedavé systémy s frekvenčnou reguláciou. Rozvoj tohto odboru má mimoriadny spoločensko - ekonomický význam a to najmä z aspektov automatizácie výrobných procesov na vyššej úrovni.
Práca sa zaoberá spracovaním problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov. Dáva prehľad najviac používaných druhov riadenia. Je rozdelená do troch kapitol, z ktorých najrozsiahlejšia je druhá kapitola. Pojednáva o skalárnom, vektorovom, priamom momentovom, časovo - optimálnom riadení a riadení v kĺzavom režime asynchrónnych motorov. V závere poukazujem na výber najvhodnejšieho druhu riadenia pre asynchrónny motor.
Hodnotenie (0x):