Registrácia | Prihlásiť

Referát: Vývoj podnikateľskej etiky ako akademickej disciplíny

Skryť detaily | Obľúbený
Počiatky pramenia v religióznom záujme o etiku v hospodárstve a vo výchove manažmentu k citlivosti vo vzťahu k sociálnym otázkam. Od svojho vzniku sa formuje ako interdisciplinárna vedná oblasť, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri výchove manažérov v Spojených štátoch a zároveň významným spôsobom ovplyvňuje tvorbu verejnej mienky v prospech demokratického, slobodného a spravodlivého spoločenského života. Kolískou vzniku podnikateľskej etiky ako vedeckej disciplíny sú spojené štáty. V 60-tych rokoch sa nahromadilo v USA mnoho morálnych problémov, ktoré sa tkali nielen ekonomiky, ale celého spoločenského života vôbec. Obrovskou morálnou výzvou pre celé USA bola vojna vo Vietname. Uplynul pomerne dlhý čas, v ktorom sa ľudia spamätali z hrôz druhej svetovej vojny. Pocity viny a zodpovednosti už nemali takú ostrú podobu a otázka „Ako sa to mohlo stať?“ už tiež nebola aktuálna. Vojna vo Vietname však oživila všetky tieto morálne problémy. K nim sa pridali otázky o občianskej poslušnosti voči štátnej moci, začína sa formovať hnutie za občianske práva...
Hodnotenie (0x):