Registrácia | Prihlásiť

Referát: Elektronický podpis

Skryť detaily | Obľúbený
Požiadavka zabezpečenia identifikácie a autenticity právneho úkonu vzniká v momente, keď došlo k zapísaniu právneho úkonu na záznamové médium. Ak je právny úkon vykonaný písomne na papieri, k identifikácii najčastejšie slúži vlastnoručný podpis, prípadne doplnený o niektoré osobné údaje a autenticitu overí napríklad notár. Ak je však dokument chápaný inak ako v klasickej papierovej forme, s týmito tradičnými nástrojmi na zabezpečenie identifikácie a autenticity si už nevystačíme...
Hodnotenie (0x):