Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Psychológia reklamy

Skryť detaily | Obľúbený
Multiatribučný model postojov
• autor Fishbein
• metódy – dotazník, sémantický diferenciál, postojové škály
• kombinuje presvedčenia o vlastnostiach produktu s ich hodnoteniami

∑= bi x ei, pričom b= believes, e= evaluation
• tento vzorec je platný za 2 predpoklady:
1. musíme zistiť relevantné vlastnosti, podľa ktorých to posudzujú
2. kritéria môžu mať rozličné váhy
Kľúčové slová:

reklama

reklamy

predaj

Hodnotenie (0x):