Registrácia | Prihlásiť

Referát: Epidemiológia alkoholu

Skryť detaily | Obľúbený
Alkoholizmus je bežne chápaný ako nadmerná či pravidelná konzumácia alkoholických nápojov spojená s nebezpečenstvom návykového správania, ako druh sociálnej deviácie, resp. sociálny patologický jav s negatívnym dopadom na jedinca, rodinu i spoločnosť.
Kľúčové slová:

Alkohol

alkoholizmus

epidemiológia

Hodnotenie (0x):