Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Predaj televízorov

Skryť detaily | Obľúbený
Zisťoval som predajnosť televízorov v predajni. Pre vyhodnotenie plnenia plánu a vysledku hospodarenia. Mal som zadefinované názvy položiek, ceny, množstva predaných televízorov za štvrťroky a počet zásob na sklad jednotlivých televízorov. Pomocov rôrnych funkcii som vypočital celkový počet zásob na sklade, celové predané množstvo a ďalšie ukazovatele.

Obsah archívu:
sokolský.doc
sokolský.xls
Kľúčové slová:

informatika

projekt

excel

Hodnotenie (0x):