Registrácia | Prihlásiť

Referát: Gestikulácia

Skryť detaily | Obľúbený
Gestikulácia je osobitná časť kinetiky zaoberajúca sa pohybmi rúk a prstov. Gesto je organickou zložkou výpovede rovnako ako zvuk. Môže skracovať verbálny text, dopĺňať význam slov a dodávať výpovedi celkom nové významy (dokresľujú, dopĺňajú, karikujú, retušujú). Môže mať tiež silu samostatnej výpovede alebo môže byť prvkom výpovednej symbiózy so slovom, alebo zvukom, prípadne so situáciou. Keby sme z niektorých zvukovo realizovaných výpovedí odstránili gesto, stratili by gestá zmysel, alebo by sa stali nezrozumiteľné. Človek inak gestikuluje, keď hovorí materinským jazykom, a inak, keď hovorí cudzou rečou. Reč gest sa vyvíja paralelne s intelektom človeka a súvisí i s profesiou – staré sa modifikujú, alebo prestávajú používať, objavujú sa nové, ktoré silno ovplyvňujú televízia a filmy. Učitelia a vychovávatelia majú bohatší arzenál gest ako napr. vedeckí pracovníci (učitelia sú nútení neustále komunikovať).
Kľúčové slová:

rec tela

gestikulácia

gestá

Reč gest

Hodnotenie (0x):