Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Colníctvo

Zobraziť detaily | Obľúbený
COLNÍCTVO

Clo je poplatok, kt. sa vyberá pri prechode tovaru cez colné územie.
Význam cla:
- fiškálny - clo je príjmom štátneho rozpočtu
- obchodno-politický - clo je prostriedkom obchodnej politiky štátu
- cenotvorný - clo sa stáva súčasťou ceny pri predaji tovaru
Základné druhy cla:
z obchodno-politického hľadiska:
-autonómne - je samostatným rozhodnutím štátu, platí voči všetkým krajinám
-zmluvné - je na základe zmluvy s inými štátmi
Kľúčové slová:

Colník

colná sadzba

clo

Hodnotenie (0x):