Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vnútropodnikové písomnosti

Skryť detaily | Obľúbený
Rozdelenie vnútropodnikových písomností:
1. Komunikačného charakteru: príkazy* smernice* obežníky* interné oznámenia* pozvánky na poradu.
2. Dokumentačného charakteru: zápisnice z porady* prezenčné listiny* cestovné účty* správy o pracovnej ceste.
3. Evidenčného charakteru: príjemky* výdajky*
Hodnotenie (0x):