Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Na úvod mojej práce by som rada objasnila zopár skutočností, ku ktorým som sa dopracovala počas písania tejto práce na tému Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti.
Koncom raného stredoveku zápasila väčšina štátov s feudálnou rozdrobenosťou. V silných monarchiách sa ju podarilo prekonať (Anglicko, Francúzsko), inde pretrvávala až do modernej doby (Taliansko, Nemecko).
Základným spoločenským rozporom bol protiklad dvoch hlavných tried: feudálov a poddaných. Takisto to bol aj boj o vládnu moc medzi panovníkom a feudálnymi pánmi. Cieľom panovníka bola centralizovaná monarchia zatiaľ čo feudáli sa snažili o zriadenie stavovskej monarchie, kde by získali významný podiel na riadení štátu.
Pre feudálne obdobie je charakteristická nadradenosť cirkvi nad štátom ako morálny garant spoločnosti. Pri feudálnej právnej rozdrobenosti bolo kanonické právo jediná spoločná verejná inštancia.
V tomto období sa územie dnešného Slovenska na 1000 rokov začlenilo do feudálneho uhorského štátu. Preto som vo svojej práci venovala veľkú časť vývoju Uhorska ako feudálneho štátu.
Hodnotenie (0x):