Registrácia | Prihlásiť

Referát: Spätná väzba v komunikácii

Skryť detaily | Obľúbený
Spätná väzba (angl. feedback) je spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti. Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej a asertívnej komunikácie.
Spätná väzba má 5 dimenzií:
1. pozitívna – negatívna
2. sústredená na osobu – sústredená na podávanie informácií, oznam
3. okamžitá – oneskorená
4. málo monitorovaná – vysoko monitorovaná
5. kritická – podporujúca
Ak chcete poskytnúť efektívnu spätnú väzbu, musíte vedieť vhodne zvoliť polohu vysielaného signálu v každej z uvedených úrovní.
Kľúčové slová:

spätná väzba

feedback

komunikacia

Hodnotenie (0x):