Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Analytická chémia I

Skryť detaily | Obľúbený
....
3./ Ako sa zistí výsledok analýzy pri priamej (nezávislej) analytickej metóde?
Výsledok sa vypočíta priamo z nameranej veličiny a hmotnosti, alebo objemu analyzovanej vzorky – sú nezávislé od bezprostredného použitia vonkajšieho, č vnútorného štandardu.
4./ Ako sa vyhodnotí signál pri závislej (porovnávacej) metóde?
Porovnáva sa při nich nameraná veličina analyzovanej vzorky s rovnakou veličinou štandardu – referenčného materiálu (metódy kalibračnej krivky, metódy štandardných prídavkov)
....
Hodnotenie (0x):