Registrácia | Prihlásiť

Referát: Mimoprodukčné funkcie pôdy

Skryť detaily | Obľúbený
Pôda, prostredníctvom svojich funkcii má určité ekologické, sociálne a ekonomické hodnoty vzhľadom k človeku Typickým príkladom ekologických hodnôt pôdy sú ich ekologické funkcie, ekonomická kvalifikácia, ktoré sa stále viac stávajú záujmom i potrebou spoločnosti, Nie je to len otázka regulácie kolobehu vody a látok, resp. ich transformácie, ale aj etické a estetické hodnoty vo vzťahu ku krajine a životným podmienkam človeka. Sociálne hodnoty pôdy možno identifikovať tak v oblasti zdravia ľudí, ako aj zachovania alternatív ľahšieho jej využitia vo väzbe na formovanie životných podmienok človeka. Pôda a spôsob jej využívanie, vrátane manažmentu vstupov ovplyvňuje kvalitu potravín a vody – čo súvisí s ľudským zdravím. Zdravotný stav populácie môže byť ovplyvnený kvalitou pôdy v dôsledku dostatku a kvality potravín. Treba zdôrazniť, že o kvalite a štruktúre konzumovaných potravín častokrát rozhoduje aj samotný konzument vo väzbe na dostupné informácie a jeho životnú úroveň. Súčasne, kvalitná pôda poskytuje hodnotu možnosti alternatív ako určitý podklad pre perspektívu bezpečnej budúcnosti vo vzťahu k životným podmienkam človeka. Najčastejšie sa pôda dáva do súvisu s jej ekonomickými hodnotami a spravidla zahrňuje produkčnú funkciu prípadne sociálno-ekonomické funkcie pôdy, ktoré zároveň znižujú hodnotu možnosti a alternatív....
Kľúčové slová:

Poľnohospodárstvo

poda

VÝZNAM PÔDY

Hodnotenie (0x):