Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Geometrické vlastnosti potravín

Skryť detaily | Obľúbený
2. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI
Geometrické vlastnosti sú také, ktoré súvisia s rozmermi potravín a ich častí,
napr. výška, šírka a pod.
Sypké materiály
Granulometrické zloženie súboru je kvantitatívne rozdelenie súboru podľa
veľkosti častíc. Robí sa pomocou sít a vyjadrujeme ho pomocou hystogramu alebo
Gaussovej krivky.
Hystogram:...
Kľúčové slová:

vlastnosti potravín

potraviny

Hodnotenie (0x):