Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Hmotnostné vlastnosti potravín

Skryť detaily | Obľúbený
1. HMOTNOSTNÉ VLASTNOSTI
Sú to vlastnosti, ktoré súvisia s hmotnosťou potraviny alebo jej častí.
Hmotnosť označujeme malým písmenom m a udáva sa v kg. Kilogram patrí
medzi základné jednotky medzinárodnej sústavy jednotiek – SI. 1)
Používa sa aj tzv. hmotnosť tisícich zŕn (HTZ).
Definícia hustoty:
Hustota látok – alebo merná hmotnosť látok. Označuje sa – gréckym písmenom ρ
(ró) a je to podiel hmotnosti a objemu, udáva sa v kg.m-3.
Základný vzorec :...
Kľúčové slová:

vlastnosti potravín

potraviny

Hodnotenie (0x):