Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Tepelné vlastnosti potravín

Skryť detaily | Obľúbený
4. TEPELNÉ VLASTNOSTI POTRAVÍN
Tepelné vlastnosti potravín sú dôležité pri tepelných procesoch spracovania
potravín.
a) Zohrievanie a ochladzovanie materiálu
1. Tepelná kapacita – C – je to podiel tepelnej energie (ΔQ) dodanej materiálu
a teplotného intervalu (ΔT), o ktorý sa tým materiál zohrial. Udáva sa v (J.K-1).
Tepelná kapacita závisí nielen od druhu materiálu, ale aj od množstva materiálu
a od teploty. V tabuľkách býva udaná pri určitej teplote.
Kľúčové slová:

vlastnosti potravín

potraviny

Hodnotenie (0x):