Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Riešenie konfliktov na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon

Skryť detaily | Obľúbený
Všeobecne sa dá povedať, že konflikty sa vyskytujú prakticky všade okolo nás. Ide o bežný jav patriaci k životu ľudí s tým, že s konfliktami sa stretávame ako doma, v rodine, v susedských vzťahoch, tak aj na verejnosti, v obchodoch, v službách, v komunálnej politike, dokonca aj v medzinárodnej politike a taktiež aj v práci, na tom ktorom pracovisku. Osobitne sa budem v mojej práci venovať práve konfliktom na pracovisku, kde konflikty spôsobujú napäté vzťahy medzi pracovníkmi podniku, čím ovplyvňujú celkove pracovné prostredie a v konečnom dôsledku majú vplyv na pracovný výkon jednotlivca, účastníkov konfliktu, alebo celej pracovnej skupiny. Pri konfliktoch na pracovisku, je potrebné pochopiť to, že každý pracovník je v prvom rade živá bytosť a nie stroj, pričom každá živá bytosť má svoje špecifické potreby, vlastné osobitné správanie, vlastné názory a v neposlednom rade aj svoje vnútorné pocity. Práve pracovníci sú rozhodujúcou zložkou každého podniku a nie jeho napríklad: špičková technológia, alebo finančné zdroje. Pracovníci, ako najcennejší zdroj každého podniku rozhodujú o tom, či bude podnik úspešný v tvrdej konkurencii. Je preto úplne logické, že v záujme každého podniku je, aby prvoradú pozornosť venoval práve svojim pracovníkom, ako nenahraditeľnému ľudskému potenciálu. Snahou každého podniku musí byť, aby konflikty na pracovisku neboli prehliadané, aby sa im venovala dostatočná pozornosť a boli aj náležite riešené podľa možnosti čo najskôr, tak aby negatívne nevplývali na hospodársky výsledok podniku.
Kľúčové slová:

riešenie konfliktov

Hodnotenie (0x):