Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia v organizácii

Skryť detaily | Obľúbený
Cieľom tejto práce je na základe teórie poukázať na dôležitosť verbálnej, neverbálnej a paraverbálnej komunikácie v praxi manažéra. V prvej časti práce sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa komunikácie. V nasledujúcich častiach sú podrobnejšie analyzované jednotlivé formy komunikácie – verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia. Záverečná časť zahŕňa praktické riešenie problému na danú tému.
Hodnotenie (0x):