Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Podnikanie

Skryť detaily | Obľúbený
Oblasť podnikania u nás upravuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zákon o živnostenskom podnikaní (zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Kľúčové slová:

Podnikateľ

Obchodný register

Podnik

Hodnotenie (0x):