Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Estetika interiérov ako obraz človeka, jeho imidž

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Architektúra

Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty, vedome v nej odráža pomocou konštrukčnej skladby zákonitosti prírody alebo jej prostredníctvom vyjadruje svoj duchovný rozmer. Keďže človek sa chce cítiť v danom priestore čo najlepšie a najpríjemnejšie, tak si ho prispôsobuje podľa svojej fantázie a cítenia.

Európska architektúra sa začala formovať v okolí Egejského mora, na Kréte v Mykénach či Tróji. Neskôr z nej vzniká architektúra antická, rímska, románska, gotická, renesančná, baroková a klasicistická. Najväčší vplyv na Európsku architektúru mala práve antická grécka architektúra, najmä jej klasické obdobie určujúce vývoj slohov na ďalších 20. storočí. Tieto premeny sa nediali na žiadnom inom svetadiely.
Hodnotenie (0x):