Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Neverbálna komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Neverbálna komunikácia
Už označenie neverbálna (teda mimoslovná) naznačuje, že daný spôsob komunikácie nepoužíva slová. Vo všeobecnosti sa rozlišuje osem základných mimoslovných spôsobov komunikovania: pohľadom (reč očí), výrazmi tváre (mimika), pohybmi tela (kinezika), fyzickým postojom (konfiguráciou všetkých častí tela), gestami (gestika), dotykom (haptika), priblížením či oddialením (proxemika) a úpravou vonkajšieho vzhľadu.
V skutočnosti všetky spôsoby neverbálnej komunikácie tvoria nedeliteľný celok, navzájom dopĺňajú a nie je možné ich od sebe oddeliť. Na rozdiel od verbálnej komunikácie, kde dominujú skôr vecné informácie a logické vzťahy, sa neverbálna komunikácia pokladá predovšetkým za „reč emócií“ (resp postojov).

Zložky neverbálnej komunikácie
1. MIMIKA – výrazy tváre .....
Hodnotenie (0x):