Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Ekonómia (poznámky) + Test

Skryť detaily | Obľúbený
Ekonómia – vedná disciplína, vyvinula sa z filozofie a patrí medzi spoločenské vedy. Skúma správanie sa ľudí na trhoch. Ekonómia je vlastne veda o tom, ako ľudia rozhodujú o použití vzácnych a obmedzených statkov a služieb, ktoré uspokojujú ich potreby. Zaoberá sa tým, ako rozmiestniť vzácne obmedzené zdroje tak, aby boli čo najlepšie uspokojené ľudské potreby, ktoré sú neobmedzené.

Ekonomika – hospodárstvo, hospodárenie. Napríklad, ekonomika podniku sa zaoberá tým, ako podnik hospodári, ako čo najefektívnejšie využívať vzácne zdroje v danej konkrétnej firme.

Ekonómia, Ekonomika
Hospodárska politika
Mikroekonómia
Makroekonómia
Pozitívna ekonómia
Normatívna ekonómia
Racionálne správanie sa
Maslowova pyramída hodnôt
Hodnotenie (0x):