Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Vývoj ekonomického myslenia (poznámky) + Test

Skryť detaily | Obľúbený
Najstaršie ekonomické názory vznikajú už v staroveku, v ktorom rôzne ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania. Väčšinou idealizovali naturálny typ hospodárstva.

Xenofón
Aristoteles
Merkantilizmus
Thomas Mun
J. B. Colbert
Fyziokratizmus
Klasická ekonómia
David Ricardo
Thomas Robert Malthus
Marxizmus
Karol Marx
Neoklasická ekonómia
Keynesovstvo
Monetarizmus
Teória racionálnych očakávaní
Ekonómia ponuky
Hodnotenie (0x):